Update: 2018-10-29 07:47:48 ชม:(83)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561


 

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561  โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดเชียงใหม่ และผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ในส่วนของกรมชลประทาน ได้รายงานสถานการณ์น้ำในห้วงเดือนที่ผ่านมา ทั้งปริมาณน้ำท่า และปริมาณน้ำในอ่างขนาดใหญ่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่างขนาดกลาง และอ่างขนาดเล็ก เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-29
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com