Update: 2018-11-09 03:37:34 ชม:(96)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับคณาจารย์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคลากรจากประเทศญี่ปุ่น


 

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรจาก Hokkaido Agricultural Engineering Consultants Association ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 30 คน ในการเข้าศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้เรื่องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและการใช้ที่ดิน รวมถึงระบบชลประทาน การจัดการทรัพยากรน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 1 และแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาการวิจัย โดยมีนายธนิต จ่าภาหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ เป็นผู้บรรยาย ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ในเวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นำคณะฯ ลงพื้นที่ ณ ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง เพื่อศึกษาและรับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการควบคุมประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ การควบคุมระยะไกล (Remote System) ของประตูระบายน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับพัฒนาการวิจัยต่อไป 

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-9
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com