Update: 2018-12-06 07:55:52 ชม:(103)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะรัฐมนตรีสัญจร


 

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์  ชมภูบาง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 1 นายจรินทร์  คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมรับคณะรัฐมนตรีสัญจร ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมรับคณะรัฐมนตรีสัญจร ทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต ด้านความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม และภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณ ห้องอบรม 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com