Update: 2019-01-08 08:14:52 ชม:(146)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมชี้แจงการตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


 

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการและข้าราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ซึ่งมีกำหนดการเดินทางวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกรมชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อม โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDo Conferenceรับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม. มายัง ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-1-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com