Update: 2019-01-31 07:41:34 ชม:(108)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2562 ณ อาคารรับรองสิริสวัสดิธร สำนักงานชลประทานที่ 1ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-1-31
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com