Update: 2019-01-31 07:45:49 ชม:(112)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562


 

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี วิศวกรชลประทานชำนาญการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามแผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ในพื้นที่ 4 หมู่บ้านหลัก ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562-2564ทั้งนี้กรมชลประทานได้รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างฝายห้วยเมืองงามตอนบน (ปี 2562) งบประมาณจัดสรร 10.249 ล้านบาท ผลการดำเนินงานร้อยละ 25 ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 23.50 และการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการด้านวิศวกรรมชลประทาน และอบรมให้ความรู้กับช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตำบลท่าตอน เพื่อดำเนินการโครงการขยายผลพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ อีก 11 หมู่บ้าน ซึ่งจะได้ดำเนินการบูรณาการกับท้องถิ่น ราษฎร และมูลนิธิปิดทองหลังพระ ในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร 37 แห่ง ต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-1-31
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com