Update: 2019-02-08 08:37:49 ชม:(83)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณารายละเอียดการออกแบบการก่อสร้างและตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่กวง


 

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายชัชชัย เพชรอักษร หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายธีรพันธุ์ เด็ดขาด หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ และบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณารายละเอียดการออกแบบการก่อสร้างและตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่กวง ทั้งในด้านเทคนิคและรายละเอียดการออกแบบประตูระบายน้ำของกรมชลประทาน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์ของกรมชลประทาน ณ สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่  

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-2-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com