Update: 2019-02-08 08:42:35 ชม:(35)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี พ.ศ.2562


 

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1  พร้อมด้วยนายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะ (พุ่มดอกไม้สด) และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ซึ่งจัดขึ้นโดย มณฑลทหารบกที่ 33 และมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงวีรกรรมของพระองค์ท่านที่ได้ขับไล่ข้าศึกออกจากเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

<