Update: 2019-05-08 08:49:03 ชม:(118)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
การศึกษาประยุกต์ใช้ข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา เพื่อการวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ


 

ดาวน์โหลด <<<<

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-5-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com