Update: 2019-05-10 06:59:08 ชม:(86)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญ


 

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายชัยพงศ์ กาวิละ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ พระธาตุ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-5-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com