Update: 2019-06-11 07:42:33 ชม:(37)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมหารือและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ


 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมหารือและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2562 ของสำนักงานชลประทานที่ 1 เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนและเตรียมการรับมือฤดูน้ำหลาก ปี 2562 พร้อมทั้งรับฟังสถานการณ์น้ำปัจจุบัน แผนการจัดสรรน้ำฤดูฝนและแผนป้องกัน/บรรเทาอุทกภัย ปี 2562 การใช้งาน Rule Curve อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง การจัดทำ One Map การรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่ชลประทานในเขต สำนักงานชลประทานที่ 1  แนวทางการจัดการการบุกรุกพื้นที่ชลประทานและการรายงานผล ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมวางแผนบริหารงบประมาณปี 2563 ในการนี้ นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-6-11
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com