Update: 2019-06-18 03:50:51 ชม:(35)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดบูธเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117


 

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ในหัวข้อ" RID Creative & Innovation 2019 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2562 " ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร ภายในกิจกรรมมีการจัดตั้งบูธของสำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 รวมถึงสำนัก/กองอื่นๆ ภายในสังกัดกรมชลประทาน เพื่อให้บุคคลที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมชลประทาน

ในการนี้ นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานชลประทานที่ 1 ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด "พระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นทางป่าไม้ ปลายทางประมง" โดยกิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-6-18
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com