Update: 2019-06-18 07:11:45 ชม:(46)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117


 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.39 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในช่วงเช้าเวลา 08.09 น. จัดให้มีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 59 รูป จากวัดศรีโสดาพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการสำนักงานชลประทานที่1
 

เวลา 09.09 น. นายปฐม สุริยกานต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวรายงานต่อประธาน นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เพื่อเปิดนิทรรศการ “มุรธาภิเษก บรมราชา”
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนิทรรศการดังกล่าว จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณห้องโถงด้านในอาคารสำนักงานชลประทานที่ 1

และเวลา 13.00 น. จัดให้มีกิจกรรม 5 ส. โดยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการภายในสำนักงานชลประทานที่ 1

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-6-18
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com