Update: 2019-06-18 07:28:11 ชม:(35)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117


 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

ในเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 4 จุด ได้แก่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ศาลพ่อปู่ แม่ย่า  ศาลต้นโพธิ์ และศาลสมเด็จแม่ย่าทิพย์มงคลชัยวารีศรีไพศาล เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งร่วมพิธีสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู
 

จากนั้นเวลา 10.30 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานมอบโล่ในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลสนับสนุนกระบวนการจัดการองค์ความรู้ของกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ ขึ้นรับรางวัล ชนะเลิศการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยนายณัฐพล อภินันทโน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขึ้นรับรางวัล การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2562 และ กระบวนการจัดการองค์ความรู้ของกรมชลประทาน

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ ตั้งบูธของสำนักงานชลประทานที่ 1 - 17 รวมถึงสำนัก/กองอื่นๆ ภายในสังกัดกรมชลประทาน เพื่อให้บุคคลที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมชลประทาน ในหัวข้อ" RID Creative & Innovation 2019 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2562 " โดยกิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-6-18
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com