Update: 2019-06-18 07:38:36 ชม:(56)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมรับฟังประชาสัมพันธ์โครงการและให้ข้อมูลงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)


 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1  นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยส่วนวิศวกรรม  นายศักดิ์ชัย  ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการและ
ให้ข้อมูลแนวเขตทางช่วงแยกหนองฮ่อถึงช่วงสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ให้กับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามสัญญาจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการนำข้อมูลไปใช้ประกอบงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานชลประทานที่ 1

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-6-18
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com