Update: 2019-06-18 07:42:45 ชม:(42)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการ และบุคคลภายในจังหวัดเชียงใหม่


 

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนหน่วยงาน ข้าราชการ และบุคคลต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการประสานงาน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมจิตติมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-6-18
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com