Update: 2019-07-10 03:12:51 ชม:(18)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมสัมมนา Futurising Thailand : สร้างอนาคตไทย ให้ทันโลกภายใต้แนวคิด “โลกใหม่เมืองแบบใหม่ : ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยในโลก 4.0”


 

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายราชรัฐ สัตถาผล หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงานพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสัมมนา Futurising Thailand : สร้างอนาคตไทย ให้ทันโลก ภายใต้แนวคิด “โลกใหม่เมืองแบบใหม่ : ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยในโลก 4.0” ณ ห้องประชมแกรนด์ นันทา โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาดังกล่าวด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของไทย เปิดประเด็นให้สาธารณะเข้าใจถึงแก่นของตัวชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา รวมถึงในทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับประเทศไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเสวนา

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-7-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com