Update: 2019-07-10 03:19:00 ชม:(25)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมคณะอนุกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2563


 

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมคณะอนุกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำปี 2563 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา โดยมีนายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 รวมถึงประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำให้การต้อนรับ  ในเวลา 10.30 น. รองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อดูความก้าวหน้าและการดำเนินงานของท่อระบายน้ำคลองซอย 3 กม.5+260 คลองผาแตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมทั้งพบปะพูดคุยและสอบถามข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ หลังจากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเพื่อร่วมรับฟังและติดตามการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านส่งน้ำและบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่กรมชลประทานกำหนด โดยมีนายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เป็นผู้รายงานและตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการฯ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-7-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com