กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2020-03-19 09:58:16 ชม:(37)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติงาน ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)


 

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่  1 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติงาน ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ผ่านระบบ VDO Conference รับสัญญาณจากห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน (สามเสน) มายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตรงตามวัตถุประสงค์ของกรมชลประทานจึงจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2020-3-19
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com