กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2020-03-24 08:55:47 ชม:(16)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ VDO Conference


 

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม ๒๕๖3  เวลา 13.30 น. นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ VDO Conference รับสัญญาณจากห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู มายังศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ให้เป็นไปตามเกณฑ์และระยะเวลาของกรมชลประทาน ตลอดจนรับทราบแนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้พร้อมสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานบนหลักการ “รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเป้า”

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2020-3-24
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com