กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2020-03-24 08:58:45 ชม:(21)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมรับฟังการแถลงข่าว "การบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2563"


 

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม ๒๕๖3  เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการแถลงข่าว "เรื่องการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2563" จากดร.ทองเปลว กองจันทร์  อธิบดีกรมชลประทาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติมีข้อสั่งการให้กรมชลประทานลดการใช้น้ำประมาณ 10% สำหรับภาคอุตสาหกรรม การใช้น้ำในครัวเรือน การประปา รวมถึงมาตรการการใช้น้ำทั้งการผันน้ำ การเติมน้ำกับแหล่งน้ำต่างๆ และการเฝ้าระวังการใช้น้ำให้ตรงตามแผนเพื่อให้เพียงพอสำหรับฤดูแล้ง ทั้งนี้กรมชลประทานมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เสียโอกาสในช่วงการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ได้แก่ การจ้างแรงงาน ประมาณ 58,300 คน ด้วยงบประมาณกว่า 22 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เสียโอกาสในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้งได้

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2020-3-24
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com