กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
Update: 2020-03-24 09:01:43 ชม:(24)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบ VDO Conference


 

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม  ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้รายงานการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ดังนี้ 1) ได้ตรวจสอบจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ(กลุ่มเสี่ยง) โดยให้กักตัวเป็นระยะ 14 วัน ปัจจุบันกรมชลประทานยังไม่พบผู้ติดเชื้อ 2) การดำเนินงานตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งด้านบุคลากร ให้รณรงค์ใส่หน้ากาก ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและงดการเดินทางไปต่างประเทศ  ด้านอาคารสถานที่ จัดจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร และด้านการปฏิบัติงาน ให้หลีกเลี่ยงการประชุมในที่มีบุคคลจำนวนมาก และเปลี่ยนมาใช้การประชุมแบบ VDO Conference แทน พร้อมทั้งได้พิจารณาบุคลากรที่จะต้องปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) สำหรับระดับจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้ประสานงานกับคณะกรรมการควบคุมโรคเพื่อดำเนินการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดตามจุดหรืออาคาร พร้อมทั้งทำ Timeline การประเมินและปรับปรุงตัวชี้วัดของบุคคลและองค์กรให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับภารกิจของกรมชลประทาน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2020-3-24
โดย: kamonrat

 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com