Update: 2016-07-07 11:42:22 ชม:(268)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สื่อประชาสัมพันธ์จุดบริการพักรถและศูนย์บริการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติฯ ในช่วงวันหยุดเทศกาล 16-20 กรกฎาคม 2559


 
ดาวน์โหลด<<<
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-7-7
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com