Update: 2017-10-03 07:33:06 ชม:(64)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามสถานภาพของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบ VDO Conference


 
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 และข้าราชการเข้าร่วมประชุมติดตามสถานภาพของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบ VDO Conference รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน สามเสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นคือ “...สืบสาน รักษา ต่อยอด...” ณ ห้องประชุมศูนย์วิเคราะห์และประมวลสถานการณ์น้ำ ชั้น 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-10-3
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com