Update: 2017-11-06 04:54:29 ชม:(25)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในการเข้าศึกษาดูงานของสำนักงานชลประทานที่ 1


 
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน 20ท่าน ในการเข้าศึกษาดูงานของสำนักงานชลประทานที่ 1 เรื่องการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร การบรรเทาอุทกภัย และปัญหาน้ำท่วม เพื่อนำแนวทางด้านการบริหารจัดการน้ำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com