Update: 2017-11-06 05:07:13 ชม:(30)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน


 
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วยนายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นางสมศรี แก้วศรีงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ คณะทำงานดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน ของหน่วยสรรหา สำนักงานชลประทานที่ 1 ดำเนินการเปิดหีบ และตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบบัตรลงคะแนน พร้อมกำกับดูแลเพื่อให้การสรรหาและเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com