Update: 2017-11-06 07:41:01 ชม:(35)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน


 
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดการอบรมระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับโครงการฯ ของสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน พร้อมเรียนรู้โปรแกรมและบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางระบบฐานข้อมูลเกษตรกรใหม่ที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานในกระทรวง ในการนี้ นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com