Update: 2017-11-07 06:08:52 ชม:(37)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง”หลังเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่อปรับทัศนียภาพและระบบนิเวศในลำน้ำปิง


 
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การทำความสะอาดเก็บกระทง ภายใต้โครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” โดยมีนายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน และจิตอาสาในการบูรณาการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับทัศนียภาพและระบบนิเวศในลำน้ำปิงให้มีความสะอาดและสวยงาม ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มีการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ การจัดการขยะทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ หลังจากเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560 ที่ผ่านมามีเศษกระทง ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลลอยไปติดตามประตูระบายน้ำป่าแดดและริมตลิ่งเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว ณ บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-7
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com