Update: 2017-11-13 06:38:15 ชม:(18)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ผ่านระบบ VDO Conference ของกระทรวงมหาดไทย


 
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทยและกองกิจการในพระองค์ 904 เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-13
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com