Update: 2017-12-19 09:05:04 ชม:(148)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560


 
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วย นายอัธยา อรรณพเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นางสาวพิสินีย์ ปฎิพัทธ์ปฐวี วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560 โดยมี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม เพื่อพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในการยกระดับมาตรฐานการทำเกษตรของประเทศไทย สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงาน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-19
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com