การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ลุ่มน้ำปิงตอนบน (เชียงใหม่-ลำพูน)
 
สถานการณ์ประจำวันที่: 21-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 20-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 19-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 18-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 17-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 16-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 15-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 14-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 13-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 12-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 11-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 10-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 09-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 08-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 07-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 06-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 05-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 04-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 03-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 02-09-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 01-09-2562
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com