การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ลุ่มน้ำปิงตอนบน (เชียงใหม่-ลำพูน)
 
สถานการณ์ประจำวันที่: 20-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 19-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 18-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 17-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 16-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 15-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 14-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 13-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 12-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 11-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 10-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 09-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 08-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 07-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 06-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 05-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 04-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 03-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 02-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 01-01-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 31-12-2562
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com