การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ลุ่มน้ำปิงตอนบน (เชียงใหม่-ลำพูน)
 
สถานการณ์ประจำวันที่: 19-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 18-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 17-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 16-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 15-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 14-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 13-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 12-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 11-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 10-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 09-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 08-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 07-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 06-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 05-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 04-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 03-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 02-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 01-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 30-04-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 29-04-2562
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com